nyheter

om våra investeringar

Connects Investerar-undersökning 2021

Ett av de startups inom sektorn som är på väg att ta fart på riktigt är Ondrop. Med sin molnbaserade affärsplattform förenklar de en hållbar tillväxt för enskilda varumärken genom ihopkoppling med digitala återförsäljare och marknadsplatser så som Afound, Åhléns, Zalando och Amazon. Ondrops VD Henrik Klintenberg kommenterar den explosionsartade utveckling vi står mitt i och möjligheterna den skapar: "På kortare tid än någonsin tidigare har företag upplevt förändrade beteenden hos inköpare och konsumenter. Det innebär att många detaljhandelsvarumärken är i behov av ett skifte i affärsmodellen och att prioritera digital tillväxt genom nya digitala tjänster samt distributionskanaler"

https://connectsverige.se/nyheter/connects-investerarundersokning-2021-mnd_id3113749/

Ondrop förkortar vägen till framgång för varumärken inom detaljhandeln

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.